Vårt miljöarbete

Ekobyn Tallberget har som målsättning att minimera sitt ekologiska fotavtryck. Det gäller såväl under uppbyggnaden som därefter. Vi strävar efter att:

 • I största möjliga mån använda giftfria, ekologiska material som är hållbara över flera generationer.
 • I största möjliga mån välja tekniska lösningar som är underhållsfria och kan användas utan specialkunskaper.
 • Ta hänsyn till materialens hela livscykel.
 • Spara resurser.
 • Utforma system där besparingar ackumuleras över tid.
 • Utforma system så att den mest miljömässigt önskvärda lösningen också är den enklaste/bekvämaste (minsta motståndets lag).

Den här miljöpolicyn uttrycker sig praktiskt i ett antal aspekter:

 1. Alla bostadshus byggs i massivt trä (knuttimrad furu resp massivträ-segment) och isoleras med cellulosafiber.
 2. Alla byggnader utrustas med solceller.
 3. Alla byggnader värms upp med bergvärme.
 4. Avloppsvattnet (svart- resp gråvatten) renas på plats i ett biologiskt, underhållsfritt minireningsverk från TreeWell. Slutprodukten motsvarar sjövatten och lösningen är väl beprövad och godkänd.
 5. Allt vatten återvinns. Det renade avloppet samt allt dagvatten leds ner i en damm och pumpas därifrån vidare till bevattning.
 6. Allt använt vatten filtreras ner i berggrunden, vatten leds bort endast i nödfall.
 7. Transporter minskas genom tillgång till en bilpool samt närheten till kollektivtrafik.
 8. Alla ytor som inte är bebyggda eller privat tomt odlas upp eller tillåts vara vilda.