FAQ

När är byn färdigbyggd?

— Det vet vi inte idag. När processen startade ställde Gnesta kommun ett antal frågor om väganslutning, vattenförsörjning, avlopp, arkeologisk utgrävning et c. Under året som gått har vi tagit fram svar på dessa och ett många andra saker därtill. Hösten 2019 vill vi komma till samhällsbyggnadsnämnden och presentera våra svar. Därefter får vi vänta in kommunens respons. När allt är färdigutrett och färdigdesignat så klubbas detaljplanen genom. Då brukar det komma in överklaganden från folk som har invändningar. Och när dessa är klara kan man börja bygga. Hur lång tid det tar beror alltså på myndigheterna.

Kommunen säger att de ska utreda vissa saker först?

Just nu pågår interna diskussioner på Gnesta kommun kring huruvida man ska bebygga vissa “stråk”. Frågan handlar formellt inte om just Tallberget, men det är vårt fall som aktualiserat diskussionen. Officiellt är det en fråga om att fler fastigheter skulle kunna innebära ökade kostnader för kollektivtrafiken. Ifall man kommer fram till att området kring vår fastighet inte ska utvecklas så får vi inte bygga!

Kommunalrådet Johan Rocklind säger i en intervju att “vi har en lagstiftning och en översiktsplan att följa”. Strider Ekobyn Tallberget mot lagen eller Gnesta kommuns nya översiktsplan?

Nej. Tvärtom, ÖP:n innehåller flera formuleringar som direkt stödjer initiativ som Tallberget. Det står bl a att kommunen ska genomföra ”aktivt arbete för att öka exploateringsintresset (…) för att främja byggandet av miljömässigt och socialt hållbara lösningar”. Målbilden är uttryckligen en ”ekologiskt hållbar och varierad arkitektur” och att det bidrar ”både till minskad miljöpåverkan och ökad mångfald”. Det finns idag inget byggprojekt i Gnesta som fyller den målsättningen.

Gnestas översiktsplan finns att läsa här.

En översiktsplan är inte är ett juridiskt bindande dokument för en kommun, utan snarare ett sätt att uttrycka kommunens intention, ett styrdokument att förhålla sig till när politiker och tjänstemän byts ut. Det slutliga beslutet om byggnation tas alltid av de folkvalda. M a o, ifall politiken vill att Tallberget byggs, så byggs det.

Så trots att människor vill flytta till Tallberget så finns det en risk att  kommunen väljer att inte tillåta det?

I stort sett alla vi har talat med tycker att den tanken är märklig. Det ligger redan hundratals fastigheter utmed väg 830. Det råder bostadsbrist i Storstockholm och det byggs idag inga bostäder med miljöprofil i Gnesta, trots att den nya översiktsplanen uttryckligen säger att det är vad man ska bygga. Gnesta Handel, Omställning Gnesta, LRF Ungdomen, Art Lab Gnesta, Hela Sverige Ska Leva samt professor Per Berg från SLU har skrivit en debattartikel om att det vore obegripligt ifall inte Tallberget byggs.

Men tror ni att projektet blir av då?

Ja, det tror vi. Motstånd är en del av processen och något som ekobyar brukar stöta på i uppstartsfasen.

Får ni som driver det här projektet några bidrag eller EU-stöd?

Nej. Vi investerar vår egen tid och våra egna pengar i det här.

Så projektet Tallberget kostar alltså inte kommunen nånting alls?

Nej. Vi betalar rentav för alla ansökningar de behandlar.

Vadå, så ni vill arbeta för hållbarhet och klimatomställning, ni skapar ett projekt som kan ge Gnesta kommun miljoner i skattemedel, ni gör det på egen mark för egna pengar, ni har stöd av i stort sett hela civilsamhället, folk står på kö för att få flytta in och politikerna överväger ändå ifall ni över huvud taget ska få göra det?!

Öhh. Ja.

Vad kan jag göra för att stödja projektet?

Du kan höra av dig till Gnesta kommun och berätta vad du tycker. Hållbara satsningar behövs mer än någonsin idag. Ju fler som visar att de stödjer initiativet och/eller att de är intresserade av att flytta till Tallberget, betala skatt här, handla i butikerna och bidra till lokalsamhället, desto mer uppenbart blir det för politikerna att de gör självmål ifall de inte satsar på oss.

Ifall du är sakkunnig och vill ge oss råd i den här processen så är du välkommen att höra av dig!

Vad kommer husen att kosta?

— Det beror på flera faktorer. Vi bygger hela infrastrukturen själva: vägar, vatten, avlopp, el, bredband, belysning et c. Vi bygger även gemensamma byggnader såsom Kulturhuset, växthuset, parkering och ekonomibyggnad. Själva förarbetet kring byn är också dyrt, man behöver ta in experter på alltifrån VA och vägbygge till arkeologi och dammanläggning.

Det är med andra ord ganska mycket kostnader som hushållen i byn ska dela på. Ju fler hus kommunen låter oss bygga, desto lägre blir kostnaden per hushåll. Vi gör allt för att kunna erbjuda husen så billigt som möjligt och vi jobbar för att det ska finnas boendeformer i byn som funkar för de allra flesta plånböcker.

Jag vill (kanske) bo i byn. Hur anmäler jag intresse?

— Skicka ett mejl till info@ekobyntallberget.se så får du våra utskick. Har du specifika frågor eller vill bli uppringd så skriv det! Vi tar också gärna emot förslag på frågor som borde stå i den här FAQ:n.

Vilka kommer att bo i Ekobyn Tallberget?

— Alla som vill får köpa hus i byn. Vi kommer inte att ha några “öråd” som godkänner inflyttande, utan alla är välkomna, så länge husen räcker!

Kan man sälja sitt hus om man vill flytta ut?

— Ja. Bostäderna beläggs inte med hembudsklausuler eller andra begränsningar, utan köps och säljs som vanliga fristående hus och bostadsrätter.

Men då kan ju vem som helst plötsligt flytta in i byn!

— Ja precis.

Det står att det kommer att finnas arbetsplatser i byn, hur funkar det?

— Under dagtid (eller när helst lokalen inte används till annat) fungerar Kulturhuset som coffice med bekväma sittplatser, bra arbetsbelysning, wifi och gott kaffe. Det kommer också att finnas avskilda, ljuddämpade utrymmen för möten eller telefonsamtal. Kulturhusets coffice är tillgängligt för alla som bor i byn, samt deras gäster. Den som vill kan alltså sitta och arbeta bredvid sina grannar. Kulturhuset har också ett trädäck som fortsätter ut i dammen för traktens bästa fikapauser.

Kan/måste jag delta i gemensam odling?

— Nej. Vi tror på entusiasm, inte på tvång. Det går bra att bara bo i byn. Men vill man så finns det massor av gemensamma projekt att engagera sig i, t ex odling, byalag och kulturverksamhet på Kulturhuset. Du kanske vill ha med dina grannar på att sköta ett gemensamt hönshus, en biodling eller sätta upp en aquaponic-kultur i växthuset? Vill du visa film, spela musik, hålla workshops eller bygga upp en keramikverkstad? Tallberget ska vara en plats där det finns förutsättningar för var och en att utveckla sådant som de tycker är roligt och meningsfullt. Ingen måste göra någonting, men den som är entusiastisk har alla möjligheter att få med sig grannarna i formella eller informella samarbeten.

Jag kan ingenting om odling. Kan jag ändå flytta till byn?

— Självklart. Samfällighetsföreningen kommer att avlöna en utbildad trädgårdsmästare på deltid som leder arbetet med de gemensamma odlingarna. Vid varje säsongs början får man anmäla sitt intresse att delta. Tillsammans bestämmer man vad man vill odla och hur mycket. Trädgårdsmästaren ger råd och hjälper till med förkultivering, sådd och annat som kan kännas komplicerat för den som saknar erfarenhet av odling. Tillsammans lär vi oss och har kul!

Hur pass enkelt kan man ta sig från Tallberget till Stockholm?

— Mycket enkelt idag och troligen ännu enklare inom kort. Från Tallberget är det 4 km till Gnesta station. Det tar 5 min att köra dit med bil — egen eller bilpoolens.

Från Gnesta går det pendeltåg till Stockholm via Södertälje, men de tar 75 min och man måste byta tåg. Betydligt smidigare går det med SJ:s regionaltåg som idag avgår en gång i timmen på morgnar och kvällar. De tar dig till Stockholm på 37 minuter, stannar i Södertälje Syd resp Flemingsberg (Södertörns Högskola).

Från och med 2020 tar de nya Mälartågen över sträckningen. Det är moderna dubbeldäckade vagnar byggda i Schweiz med bekväma säten och wifi ombord. Planen är att de ska avgå var 30:e minut och det går att köpa pendlingskort.

Kort uttryckt: 45 minuter efter att man stängt ytterdörren bakom sig står man på Stockholm C. Det är en kortare pendlingstid än många Stockholmare har, speciellt under rusningstrafik. Det är också ett betydligt lugnare färdsätt och naturligtvis mer miljövänligt än att sitta i en bilkö.

Hur kommer husen att kännas/se ut?

Ledorden är Hållbart, Vackert och Bekvämt. Såväl ut- som invändigt kommer alla byggnader vara byggda av giftfria material med hänsyn till energiförbrukning, inomhusklimat, akustik och ljusinsläpp. I övrigt bestämmer man själv hur ens hem ska vara utrustat och vilka tillval man väljer. Det kommer att ges gott om möjlighet för var och en att utforma sin bostad på unika sätt.

Kan jag bygga mitt hus själv i byn?

Nej. Idén bakom Tallberget är att husen ritas och byggs av ett fåtal utvalda entreprenörer. De ska hålla en genomgående stil och byggas i samma material. Det är av miljöhänsyn samt estetiska och ekonomiska skäl. Gemensam byggnation ger gemensamma lösningar kring energi och vatten, vilket blir mycket effektivare. Det är också först vid en viss volym vi kommer ner i ett prisläge som är rimligt även för familjer med en begränsad ekonomi.

Varför väljer ni formge allt innan folk flyttar in? Ekobyar brukar väl utformas av de boende?

Det finns lika många definitioner på begreppet ekoby som det finns ekobyar och alla väljer att göra på sitt sätt. De lösningar vi tagit fram är genomtänkta och utformade av rationella anledningar. Utom vissa, som är som de är för att vi tycker att det är fint eller roligt. Ifall du undrar varför något är på ett visst sätt i Tallberget så hör av dig till oss!

Vad finns det för skolor, sjukvård et c i närheten?

Gnesta har två grundskolor (klass 1-9) samt fem förskolor. En av grundskolorna resp förskolorna är en waldorfskola. Det finns idag inget gymnasium så äldre barn får åka till Nyköping, Södertälje eller Stockholm. Efter hand som Gnesta växer är det troligt att ett gymnasium kommer att byggas.

Det finns en utmärkt vårdcentral och ett apotek i Gnesta. Här finns också folktandvård, friskvård, massörer, naprapat och alternativmedicin.

Finns det kultur, föreningsliv eller sport i trakten?

Massor, faktiskt. Art Lab Gnesta är ett verkligt ambitiöst kulturcenter ett stenkast från stationen. De driver sedan flera år tillbaka löpande konstprojekt, många av dem i samarbete med internationella konstnärer. Väl värt ett besök.

Vår lokal är ett kul och intressant initiativ där ett antal privatpersoner gått ihop för att skapa en kulturscen, café, coffice och gemensamt vardagsrum mitt i Gnesta. Ofta barntätt och fullt av liv.

Powerhuset är ett samarbete mellan SPF och PRO och vänder sig till seniorer. Här träffas Gnestas äldre och går kurser, lyssnar på föreläsningar, dansar och umgås. Överraskande välbesökt och något av en förebild för andra kommuner.

Elektron är en kommunal samlingslokal som också fungerar som biograf. Visar 2-3 filmer i veckan.

Bland träningsmöjligheterna finns Gnesta Tae Kwon Do som anses vara en av landets bästa klubbar, Styrkefabriken som kör gym och crossfit, ett antal idrottsföreningar, nyrenoverade badhuset Frejahallen samt en ishall.