Vad menar vi med ekoby?

Begreppet ekoby är brett och öppet för tolkning. Enligt Boverkets definition från 1991 ska en ekoby bland annat erbjuda invånarna “mark för en icke obetydlig husbehovsodling, vatten från egen brunn, ett avlopp där exkrementerna tas om hand lokalt och hus med låga energibehov”. Tallberget stämmer väl in på den beskrivningen. Men vi menar att en ekoby är mer än så.

Vår idé om ekoby innebär att alla aspekter av livet är hållbara. Det betyder inte bara att man undviker giftiga tätningsmaterial i husen eller att man renar sitt avlopp på plats. Det innebär också att platsen måste ha förutsättningar för att man ska vilja vara kvar där resten av livet.

Det måste finnas bra skolor, sjukvård, butiker och transporter i närheten, för annars väljer vissa boende till slut bort byn. Den gemensamma arbetsinsatsen måste vara i paritet med folks lust att engagera sig. Annars tröttnar man eller blir utbränd. Byn måste ha ett väl definierat system för samarbete. Annars riskerar man bygga in konflikter i bylivet. Och såväl byggnaderna som omgivningen måste vara vacker. Annars dör själen lite grann.

Vi vet förstås inte ifall vi kommer att kunna leverera alla dessa lösningar i nivå med vår ambition. Men som tur är behöver vi inte det. Vi behöver bara skapa förutsättningar för att andra människor med liknande idéer ska vilja flytta in. Vi behöver lämna utrymme för att våra grannar ska vilja dela ansvaret med oss. Tillsammans kan vi uppfinna lösningar på alla problem som kan tänkas uppstå. Det tycker vi är hållbarhet på riktigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *