Tallberget i media

Ekobyn Tallberget har flera gånger figurerat i media. Här kommer vi att publicera länkar till det som skrivs om oss.

“Vi har lagstiftning och en översiktsplan att följa”

191019 publicerade Sörmlands Nyheter en artikel om hur Gnesta kommun ännu inte bestämt sig för ifall de ska tillåta bebyggelse i det “stråk”, fem minuters körväg från Gnesta Station, där Tallberget ligger. Läs om hur projektet faktiskt förhåller sig till Gnestas översiktsplan i FAQ.

 

“Beslutar man att stoppa projekt som Tallberget så kastar man bort en av Gnestas största konkurrensfördelar – en modern, levande och hållbar landsbygd!”

190928 publicerade Sörmlands Nyheter en debattartikel som kallar kommunens beslutsångest inför Ekobyn Tallberget för “obegriplig”. Läs och dela den!

Debattartikeln undertecknades av:

  • Per Berg, professor vid Institutionen för stad och land, SLU
  • Erik Granbeck, Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva Södermanland
  • Martin Holmberg, Johanna Sällström, LRF Ungdomen Södermanland
  • Signe Johannessen, ordf Art Lab Gnesta
  • Anna Sánchez Lindström, Omställning Gnesta
  • Charlotte Sunvisson, ordf Gnesta Handel

 

”Social och ekonomisk mångfald är centralt”

181005 skrev tidningen Syre ett fint reportage om oss.

 

“Man flyttar ju till landsbygden för att man vill bo relativt ostört”

180316 publicerade Sörmlands Nyheter en artikel där två ortsbor blir störda ifall Ekobyn Tallberget byggs.

 

“– Bara för att vi väljer ett hållbart liv behöver vi inte kompromissa med att bo vackert eller njutbart.”

180115 gjorde SVT ett längre inslag om Tallberget. Tyvärr finns klippet inte längre kvar, men texten går att läsa här.

 

“giftfria energisnåla hus i naturmaterial, där man även får tillgång till social samvaro – om man vill”

171215 var Sörmlands Nyheter först med att rapportera om Tallberget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *