Hur det började

Hur det började

Vi, Linda och Artur, letade 2017 efter mark att bygga ett hem på. Platsen skulle vara tyst, den skulle vara vacker och den skulle ligga nära Gnesta. När Hallebro dök upp till försäljning blev vi överlyckliga! Stället fyllde alla krav vi haft och dagen vi var ute och tittade på marken seglade ett par havsörnar över våra huvuden. Ett tecken!

Rätt snart stod det dock klart att sju hektar var lite väl mycket mark för oss. Att bygga väg, dra el, borra efter vatten, dra fram bredband och anlägga avlopp var ett stort projekt och inte inom våra ekonomiska ramar. Men strax hade ett antal bekanta visat intresse för att dela marken med oss.

Tillsammans med Anders och Magnus köptes fastigheten in och en arkitekt anlitades. Han kastade en blick på planen och förkunnade att även fem-sex fastigheter skulle bli alldeles för dyrt. Byggde man en hel by däremot, som delade på kostnaderna för alla expertarvoden och all infrastruktur, så skulle man kunna skapa något som var såväl hållbart som vackert, bekvämt, ekonomiskt och dessutom fullt av grannar som kunde antas vilja bo på ungefär samma sätt som vi.

För oss personligen hade viljan att göra något för en hållbar framtid vuxit sig allt starkare. Detta var vår möjlighet att göra något konkret för att bidra till en hållbar utveckling – för platsen vi bor på och för kommande generationer.

Över den plana marken tornar sig ett litet berg, täckt av vacker, högrest tall, upp. Planen på Ekobyn Tallberget var född.