Vår filosofi

“What’s the use of a fine house if you haven’t got a tolerable planet to put it on?”
— Henry David Thoreau

Det är uppenbart för de flesta att vi behöver ändra våra konsumtionsmönster ifall vi vill att våra barnbarn ska ha den livskvalitet som vi tar för givet. Det gäller hur vi reser, hur vi producerar vår energi och det gäller hur vi bor. Ekobyn Tallberget har intentionen att bli ett exempel på hur vi samtidigt kan bo Hållbart, Vackert och Bekvämt. Att bygga bostäder som tar hänsyn till såväl miljö som livskvalitet handlar helt enkelt om att planera för sådana aspekter från början.

Ekobyn Tallberget gör precis det. Vi tar vara på Sörmländsk tradition när det gäller material, växtlighet och byns utformning och kombinerar den med moderna, gröna lösningar för energi, vattenhantering och transporter. Vi tillför också sådant som efterfrågas i dagens samhälle: arbetsplatser för den som jobbar på distans och gemensamma ytor där man kan välja att umgås med sina grannar — kombinerat med det friköpta husets avskildhet.

En miljömedveten livsstil för fler

Byn är utformad med den vanliga familjen i åtanke — den som längtar efter en hållbar, lantlig livsstil men samtidigt vill kunna behålla sitt arbete i stan. Det blir enkelt att flytta ut från Stockholm när man vet att butiker, skolor och kommunikationer finns nära till hands, att barnens lekkamrater bokstavligen bor ett stenkast bort och att grannarna gärna hjälps åt med odling och underhåll av gemensamma ytor. Här finns även plats för seniorer som vill ha ett modernt lättskött boende omgivet av natur och med den trygghet som en bygemenskap utgör. Husen erbjuds i tre storlekar och med en rad tillvalsmöjligheter, så att de passar varje familjs individuella behov och plånbok. På det sättet skapas en by som är diversifierad både i ålder och inkomstnivå — det tror vi är socialt hållbart över tid.

Fastigheterna köps och säljs enligt konventionella marknadsprinciper. Tallberget är i det avseendet en vanlig villaby, allt samarbete bygger på frivillighet och den som köper sitt hus här avgör helt själv hur involverad hen vill vara i byns gemensamma projekt. För den som väljer att engagera sig ges fina möjligheter till odling, gemensamt arbete och samkväm. Vi tror att klimatanpassning och miljötänk får ett brett genomslag först när en miljömedveten livsstil görs tillgänglig för vanligt folk. Då måste klimatmedvetna, hållbara bostäder vara vackra, bekväma och ekonomiskt tillgängliga för det stora flertalet!